Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Halvaantunut mies

Tämä on kertomus miehestä, joka oli vuoteeseen sidottu halvaantumisensa takia. Miehellä on neljä tosiystävää, jotka haluavat tehdä kaikkensa hänen hyväkseen. Kertomus osoittaa todellisen välittämisen ja rakkauden lähimmäistä kohtaan. Katon purkaminen ihmisruuhkan keskellä osoittaa todellisen halun auttaa kaveria. Halvaantunut on jouduttu kuljettamaan ilmeisesti ”reppuselässä” menetelmällä kattotasanteelle ja sitten on ollut kova työ irrottaa muuratut tiilet puisen kattorakennelman päältä. Lopputulos on mahtava!

 

Jeesus parantaa halvaantuneen

(Matt. 9:1-8; Luuk. 5:17-26)

Muutamia päiviä myöhemmin Jeesus meni taas Kapernaumiin. Kun hänen kuultiin olevan kotona, väkeä kokoontui niin paljon, etteivät ihmiset mahtuneet edes oven edustalle. Ja hän puhui heille sanaa.

Samaan aikaan Jeesuksen luo oli tulossa neljä miestä, jotka kantoivat halvaantunutta.

Kun he eivät väentungoksen takia voineet päästä Jeesuksen luo, he purkivat katon siltä kohdalta, missä hän oli. Aukon tehtyään he laskivat alas vuoteen, jolla halvaantunut makasi.

Kun Jeesus näki heidän uskonsa, hän sanoi halvaantuneelle: "Poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi." 

Mutta siellä istui muutamia kirjanoppineita, ja he ajattelivat sydämessään: "Kuinka tämä näin puhuu? Hänhän pilkkaa Jumalaa. Kuka muu kuin Jumala yksin voi antaa syntejä anteeksi?"

Jeesus tiesi heti hengessään, mitä he mielessään ajattelivat, ja sanoi heille: "Miksi te sellaista ajattelette sydämessänne?

Kumpi on helpompaa, sanoa halvaantuneelle: 'Sinun syntisi annetaan anteeksi', vai sanoa: 'Nouse, ota vuoteesi ja kävele'?

Mutta tietääksenne, että Ihmisen Pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi " - hän puhui nyt halvaantuneelle - "minä sanon sinulle: nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi." 

Mies nousi heti, otti vuoteensa ja meni ulos kaikkien nähden. Kaikki hämmästyivät ja ylistivät Jumalaa sanoen: "Tällaista emme ole ikinä nähneet."

 

(Novum jae jakeelta etenevä kommentaari: Mark. 2:1-12)

 

1. Markus on Matteusta yksityiskohtaisempi kuvatessaan halvaantunutta miestä, joka parani. Tapahtumapaikka oli Kapernaum, joka oli nyt eräänlainen Mestarin toiminnan keskuspaikka. On mahdollista, että parantuminen tapahtui Pietarin talossa. Ensimmäinen matka Galileassa oli päättynyt, ja näyttää siltä, että Jeesus ei ollut käynyt Kapernaumissa sieltä lähdettyään (1:38). Matteuksen kuvauksesta näkyy, että hän tuli veneellä Gadarasta järven toiselta puolen parannettuaan siellä kaksi riivattua, Matt 8:28.

2. Luukas kertoo (5:17), että lainopettajia ja fariseuksia oli saapunut kaikkialta Juudeasta ja Galileasta sekä Jerusalemista. Monet tulivat kuulemaan ja näkemään Jeesusta apua saadakseen, toiset vain uteliaisuudesta, mutta hän opetti heitä kaikkia. "»Puhui heille sanaa» (laleè)", sana jota käytettiin alun perin linnun viserryksestä tai lapsen lepertelystä. Tässä se on kaikkein vakavimman luontoista puhetta. Sanaa käytetään usein saarnasta, julistuksesta, joka on tarkoitettu menemään perille ja tulemaan ymmärretyksi.

3. Ainoastaan Markus mainitsee miehiä olleen neljä. Kun sanotaan heidän tulleen "hänen tykönsä", se ei tarkoita, että he kirjaimellisesti menivät Jeesuksen luo, vaan olivat matkalla paikkaan, jossa hän oli.

4. Nuo neljä miestä olivat nähneet vaivaa, mutta ilmeisesti turhaan. Heistä näytti mahdottomalta saada ystäväänsä Jeesuksen lähelle. Toiset olisivat saattaneet ajatella, että he voivat yrittää myöhemmin uudelleen, tai ehkä jotkut olisivat jo jättäneet koko asian sikseen. Mutta nämä miehet eivät olleet sellaisia! He kieltäytyivät antamasta periksi. He tiesivät, että he eivät vielä olleet tulleet mahdollisuuksiensa rajalle. Tasakattoisissa taloissa oli tavallisesti katolle johtavat portaat. Katto oli tehty puista, joiden lomaan oli pujotettu oksia. Niiden päälle oli tallattu savea. Vuode, jolla mies makasi, oli luultavasti vain matto.

5. Miehillä oli sellainen usko, joka voittaa kaikki vaikeudet ja on kekseliäs. Jeesus tiesi heidän ajatuksensa, ja hän myös näki, mitä he tekivät. Hän ei nähnyt vain heidän uskoaan ja intoaan saada apua, vaan myös miehen sisäiset tarpeet. Hän ei neuvotellut heidän kanssaan, vaan suoritti ihmeteon, jota he olivat odottaneet. Tämä ei ollut profeetta, joka astui esiin saatuaan sanan Jumalalta. Tässä oli mies, joka puhui Jumalan äänellä. "Poikani (teknon)", sana, joka tarkoittaa lasta, mutta jota käytettiin myös aikuisista, varsinkin ystävällisesti puhuteltaessa.

6. "Kirjanoppineet" eivät olleet paikkakunnan synagoogan johtajia. Kyseessä oli samantyyppinen lähetystö, jollainen oli aikaisemmin kuulustellut Johannesta, Joh 1:19. Vrt. Luuk 5:17. Markus mainitsee tässä kirjanoppineet ensi kerran. Luukas kutsuu heitä fariseuksiksi ja lainopettajiksi ja sanoo heidän tulleen kaikkialta Galileasta, Juudeasta ja Jerusalemista. He olivat hyvin huomattavia henkilöitä juutalaisuudessa, lain ja perimätiedon asiantuntijoita. Talo oli täynnä ihmisiä, mutta nämä miehet »istuivat siellä». Oli siis pidetty huolta siitä, että noin huomattaville henkilöille oli tilaa. He eivät pukeneet ajatuksiaan sanoiksi, mutta loivat vihamielisen ilmapiirin, jonka Jeesus välittömästi pani merkille.

7. He eivät tienneet, että Jumala oli ilmestynyt ihmisenä heidän keskelleen. Ellei Jeesus olisi ollut se, joka hän sanoi olevansa, he olisivat olleet oikeassa. Ainoastaan Jumala voi antaa syntejä anteeksi. Jumalanpilkasta annettava rangaistus oli hyvin ankara, pilkkaaja oli kivitettävä, 3 Moos 24:16. Nämä ihmiset yrittivät vain löytää vikoja Jeesuksen julistuksesta tai muusta toiminnasta. He arvelivat nyt saaneensa varmat perusteet hänen tuomitsemiseensa, mutta aika ei ollut vielä tullut.

8. Jeesus saattoi vastata heidän ajatuksiinsa, ennen kuin he olivat pukeneet niitä sanoiksi. "Tunsi (epiginèskè)", olla täydellisesti selvillä jostakin.

9. Jeesus ei tarkoittanut, että jompikumpi olisi helpompaa. Sille, jolla on kaikki valta, ei mikään ole vaikeaa tai helppoa. Hän kysyi, kumpi on helpompi sanoa.

10. Sana "Ihmisen Poika" esiintyy tässä ensimmäisen kerran Markuksella. Jumala on luovuttanut tuomion Pojalle (Joh 5:22), ja siksi myös vallan antaa anteeksi. Jeesus ilmoitti näillä sanoilla, että hän oli paljon enemmän kuin profeetta tai Jumalan lähettiläs. Ihmisen Poika oli valtuutettu Jumalan Poikana toimimaan Jumalan puolesta. Hän oli saanut itse Jumalalta vallan antaa syntejä anteeksi, ja hän, jolla oli valta tehdä ihme miehen sisimmässä, pystyi myös parantamaan hänen ruumiinsa. Mitä Jeesus tässä sanoo, on varsinainen vastaus vastustajien kysymykseen.

11. Jeesus on täysin rauhallinen ja levollinen. Hän tietää, millaiset voimat hänellä on käytettävissään. Halvaantunut oli jo kokenut syntien anteeksisaamisen (j. 5), mutta hän oli yhtä sairas kuin ennenkin. Nyt se jumalallinen voima, joka oli vaikuttanut hänen syntiensä anteeksisaamiseksi, suunnattiin myös hänen ruumiinsa terveeksi tekemiseen. Anteeksiantamus sinetöitiin näkyvällä ihmeellä. Miehen neljän ystävän ei tarvinnut kantaa häntä takaisin kotiin. Jeesus käski hänen ottaa vuoteensa - hänen oman voimattomuutensa symbolin - ja mennä kotiin.

12. Miehen fyysisestä paranemisesta tuli todistus siitä, että Jeesuksella oli valta antaa syntejä anteeksi. Tapahtuma todisti Jeesuksen jumaluuden. Emme tiedä, miten fariseukset tähän reagoivat. Heidän joukossaan syntyi merkitsevä hiljaisuus ihmeteon jälkeen. Ihmiset sitä vastoin olivat hyvin innostuneita ja ihmettelivät, mutta se ei johtanut heidän kääntymiseensä, Matt 11:23-24. Hämmästyivät "(eksistêmi)", tarkoittaa jonkin siirtämistä paikaltaan, pois tolaltaan saattamista. Sana »ekstaasi» on peräisin tästä. Kaikkien täytyi tunnustaa tapahtuneen olleen jumalallista alkuperää. Hämmästys muuttui Jumalan ylistämiseksi.

 

Sivun alkuun

©2020 Missä mies kulkee? - suntuubi.com